Geschiedenis

In 1767 was het de Zwitsers Gardeofficier Frederich May (von Klissen) die een verzoek indiende bij de toenmalige Grootmeester Nationaal, om bevoordeeld te worden met een wettig verleende constitutiebrief. 

De Logenaam werd L’Inséparable en zij zou zich onderscheiden met “de Karmozijn Coleure”.

De oprichter, F. May, was in dienst van de Hoogmogende, de Heeren van Holland, om de dreiging van zuidelijke troepen te weerstaan. Hij trouwde met een puisant rijk erfgename uit een oud Bergs geslacht. Tijdens hun huwelijk woonden zij in de Engelsestraat. Met het 230 jarig bestaan van de Loge werd het huidige Logegebouw in gebruik genomen. Het is gelegen recht tegenover de plaats waar eens de Loge werd opgericht. De Loge L’Inséparable heeft een lange maar ook moeilijke geschiedenis achter de rug. In 1967 is een boekje uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Loge. In het voorwoord werd het destijds als volgt samengevat:

“Dat vele Loges in het Zuiden van ons land, gesticht in de tweede helft van de 18e eeuw, het Licht brandende hebben kunnen houden, vroeg en vraagt nog steeds offers. Ook onze A:.L:. (Achtbare Loge, red. ) L’Inséparable’, steeds kampende met een gering aantal leden, heeft moeilijke perioden gehad.”

“Deze eenvoudige uitgave is geenszins bedoeld als een geschiedkundig overzicht van het 200-jarige bestaan; daarvoor zijn te veel registers en brievenboeken, die door de toenmalige geheimschrijvers mede naar huis werden genomen, zoek geraakt. Terwijl het nog bestaande in 1940 vernietigd is geworden.”

Veel van onze geschiedenis is in de loop der eeuwen verloren gegaan. De grootse verliezen leden wij toen in 1940 de Duitsers ook òns Logegebouw bezetten. Het gebouw werd hoofdkwartier van de NSB en met vele documenten verdwenen bijna alle logebezittingen. Onder de leden leeft nog steeds de stille hoop dat ooit uit een archief logestukken op zullen duiken. We zijn zuinig op wat we nog hebben en richten ons op de toekomst. Ondanks onze verliezen en de moeilijke tijden, hebben deze gebeurtenissen wel de Loge gevormd en zijn zij deel geworden van onze geschiedenis.

Net als de jubileumuitgave uit 1967 niet volledig kon zijn, willen wij ook hier geen volledig geschiedkundig overzicht presenteren. Het is slechts een schets uit de rijke geschiedenis van onze Loge.

Overigens is ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan van onze Loge een nieuw boek verschenen. Meester van Eer van onze Loge, Hans Cortie, heeft de periode beschreven van 1967 tot 2017.