ANBI

Loge L’ Inséparable heeft de ANBI status, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat houdt in dat de vereniging met belastingvoordeel schenkingen kan doen en ontvangen. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Hieronder treft u alle informatie aan die hierbij van belang is.

 

Adres

Loge L’Inséparable

Engelsestraat 30

4611 RR Bergen op Zoom

 

E: secretaris.loge012@gmail.com

KvK: 40280733

RSIN: 816518415

 

Bestuur

Voorzitter: P. Verhulst

Vicevoorzitter: W. van Hulten

Secretaris: T. Cleiren

Penningmeester: K. Saris

Redenaar: H. Pronk

1e Opziener: R. Langstraat

2e Opziener: O. Dekker

 

Activiteiten

Zie jaarverslag

 

Doelstellingen

Regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken zoals omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Het beoefenen van de vrijmetselarij past Loge L’ Inséparable op eigentijdse wijze toe en vertaalt zich als het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en bevordering van broederschap onder de mensen met inachtneming van de Hoogste Wet. Een en ander uit zich door het tonen van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid.

Deze zelfontwikkeling krijgt praktisch gestalte door het ontplooien van maatschappelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel.

 

Actueel Beleidsplan

 

Verslaglegging

 

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden die leden ten behoeve van Loge L’ Inséparable verrichten vinden plaats op basis van vrijwilligheid. De vereniging heeft geen personeel in dienst en betaald geen onkostenvergoedingen.