Organisatie en bestuur

Een vrijmetselaarsloge heeft een gewone verenigingsstructuur en staat meestal bij Kamers van Koophandel ingeschreven in het verenigingsregister. Het bestuur van een loge bestaat behalve uit leden, die elke gewone vereniging kent zoals een secretaris en een penningmeester, uit leden die een functie vervullen bij de maçonnieke bijeenkomsten. De voorzitter heeft naast de leiding over de vereniging ook de leiding over de ceremoniële bijeenkomsten.

 

Alle loges zijn verenigd in een landelijke organisatie: de Orde van Vrijmetselaren. De loges zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de Orde na te komen. Voor het overige zijn de loges autonome verenigingen en vrij om zelfstandig hun inrichting en organisatie vast te stellen.

 

Over de hele wereld zijn dergelijke nationale organisaties van vrijmetselaren gevestigd. Er is geen mondiale of internationaal georganiseerde vrijmetselarij. Wel heeft in principe elke vrijmetselaar toegang tot alle loges over de gehele wereld en bezoekende broeders worden altijd genereus ontvangen. De landelijke organisaties zijn vaak gesticht vanuit de eerste nationale organisatie, die van Engeland.