Home

Welkom op de website van vrijmetselaarsloge L’Inseparable. Loge L’ Inséparable (“De Onafscheidelijke”) is een vereniging van mannen die samen arbeiden binnen de methode “vrijmetselarij” en maakt deel uit van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Onze loge is opgericht in 1767 en daarmee de oudste nog bestaande vereniging in Bergen op Zoom. De loge is sinds 1997 gehuisvest in het pand aan de Engelsestraat n° 30.

Op deze site vindt u informatie over de methode Vrijmetselarij, over de inwijdingen, de comparities, de geschiedenis van de Loge en nog veel meer. U zult ontdekken dat Vrijmetselarij een eigentijdse stroming is, geworteld in een eeuwenlange traditie.

Jubileum

Op 24 maart 1767 ps. ontvingen de oprichtend meesters van onze loge onder de bezielende leiding van Zwitserse Kapitein-Luitenant Friedrich May in Hollandsche dienst een constitutiebrief, waarmee het bestaan van deze loge voortaan een feit is. Dit is de tijd van de Republiek der Nederlanden. Toen hij in 1785 op 56-jarige leeftijd in Bergen op Zoom overleed, bestond onze loge pas 18 jaar en was hij driemaal Voorzittend Meester van onze Loge geweest. Op dat moment had hij niet durven dromen dat wij hem nu, 250 jaar,  zouden herdenken en hem nog steeds dankbaar zijn. Wij zijn blij en trots u uit te mogen nodigen voor de viering van ons 250-jarig bestaan op zaterdag 18 maart 2017. Dit op de even unieke als fraaie locatie van het oudste stadspaleis van Nederland, het Markiezenhof in Bergen op Zoom.  Wij zijn voornemens dit te doen middels een maçonnieke dag met een speciale Open Loge, gevolgd door een feestelijk Broedermaal. U, als broeder vrijmetselaar, kunt zich aanmelden via secretaris.loge012@vrijmetselarij.nl

Op 13 mei hebben we een openbare receptie in onze logegebouw, nadere informatie volgt spoedig.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.Johannes 1:1